PRO-SEA heeft voor èèn van ‘s lands grootste scheepswerven het duikwerk verricht voor een onderwater box cooler modificatie van een schip. Bestaande gratings van de zeekasten zijn weggebrand en andere gratings zijn teruggeplaatst. Vervolgens zijn er fairwaters geplaatst om de flow van het water beter te sturen. Een en ander was onderdeel van een onderzoek van de scheepswerf.