De afgelopen maanden heeft ZEEUW weer verschillende civiele inspectie’s uitgevoerd.
Zo hebben we in Breskens op een staketsel specht en weerstandsmetingen uitgevoerd, zodat de opdrachtgever
de rest levensduur kon bepalen. Daarnaast zijn er steeksproefgewijs pitting en ultrasoon wanddiktemetingen uitgevoerd op de kademuren in verschillende Zeeuwse havens.

Over ZEEUW:

Zeeland Underwater Work B.V. (ZEEUW)  is een dienstverlener voor onderwaterwerk uit Zeeland in Nederland. Opdrachtgevers zijn duik- en ROV bedrijven, hull-cleaning operators, havenbedrijven, rederijen, offshore dienstverleners, ingenieursbureau’s enz.
Heeft u als bedrijf een onderwaterproject met duikers of ROV in het verschiet? ZEEUW assisteert bij de voorbereiding, uitvoering en rapportage ervan. 

Onze werkzaamheden:

  • Onderwaterinspecties van schepen, kademuren en andere constructies.
  • Ultrasoon wanddikte metingen.
  • Biofouling, coating en corrosie inspecties.
  • Onderwater lassen en branden.
  • Afdichten van zeekasten, in en uit laten.
  • Het leveren van Cswip 3.4u onderwater inspectie engineers.

Algemeen nummer: 0113-402020
Web: www.zeeuw.pro
Mail: info@zeeuw.pro
Mobile: +31 653869870