Contact (NL)

Met werkzaamheden op en onder de waterlijn is de inzet van duikers of ROV een voor de hand liggende en soms ook noodzakelijke keuze. Echter is de kennis hierover vaak beperkt, daar dit een specialistisch en minder bekend beroep betreft. 
Wat zijn de mogelijkheden in de uitvoering en hoe kunnen deze werkzaamheden het beste worden uitgevoerd? Wat is betreft kosten en tijd een efficiënte toe te passen veilige werkwijze en welk gereedschap-/materiaalkeuze maakt men daarbij? 
Dit zijn belangrijke vragen om tot een succesvol resultaat te komen. Helaas komt het nog regelmatig voor dat deze vragen vooraf niet gesteld zijn of dat de juiste kennis ontbreekt.  Met onze uitgebreide, specialistische kennis én ervaring zijn wij graag uw partner die meedenkt en u voorziet van een oplossing.
Wij staan voor duidelijke communicatie, hebben een open en eerlijke no-nonsense werkhouding en halen voldoening uit een geslaagd project met een tevreden klant!