Duikbedrijf PRO-SEA levert duikservice zowel in Belgie als in Zeeland in Nederland. Het Schelde Rijn kanaal, welke het Volkerak verbindt met het Antwerpse havengebied, is èèn van de wateren waar de duikers van PRO-SEA regelmatig het hoofd onderwater steken.

Het kanaal met de Nederlandse Berghse diepsluis, de haven van Tholen, de Kreekrak sluizen, de Zuidervoorhaven, het Bathse spuikanaal, tot  het Belgische kanaaldok B3 bij Zandvliet en Berendrecht is een drukbevaren gebied.

We worden regelmatig ingeschakeld voor duikwerk aan binnenvaartschepen, zie ook onze artikel Onderwaterservice aan schepen. Daarnaast controleren we regelmatig steigers, kademuren, fundaties, leidingen e.d in het gebied zie hiervoor ons artikel Onderzoek en inspectie