Inspecties

Civiele Inspecties

PRO-SEA wordt regelmatig ingeschakeld voor inspecties zowel boven als onderwater. Denk hierbij aan kademuren, fundaties, steigers, jetty’s, gemalen, bruggen e.d.

Werkzaamheden en methoden zijn o.a : visuele inspecties, corrosiemetingen, slotcontrole, ultrasone wanddiktemetingen, controle op scheefstand, weerstandsmetingen, nemen van materiaalmonsters voor laboratiorium onderzoek enz. Afhankelijk van de klanteisen wordt er visueel geïnspecteerd en gerapporteerd volgens NEN 2767-4, CUR aanbeveling 117 of ISO richtlijnen.

Door het boven watergedeelte van uw kademuur te inspecteren, krijgt u ook snel een beeld waar er onderwaterdefecten zouden kunnen zijn. Rapportage van boven- en onderwater inspectie sluiten naadloos op elkaar aan.

PRO-SEA werkt samen met professionele dronebedrijven. In het digital twinmodel verzorgen wij de beoordeling van beelden en het opstellen van de rapportage. Drone inspecties geven u een snel beeld waar er defecten zijn. Door de beelden goed te analyseren kunnen wij gericht verdere boven en onderwaterinspecties uitvoeren. Rapportage van boven en onderwater inspectie sluiten naadloos op elkaar aan.

Inspecties van schepen

Het droogdok ingaan is niet altijd mogelijk, een duikinspectie is dan een goed alternatief. Alle onderdelen zoals schroeven, roeren, kimkielen, anodes, sonar, echosounders, speedlog enz., enz. worden gecontroleerd. PRO-SEA zorgt voor een duidelijke update van de situatie onder de waterlijn.

Zaken waar we op letten zijn corrosie, begroeiing, toestand van anodes, lekkages, schades zoals verbuigingen, scheurvorming, deuken enz. enz. Alles samengevat m.b.v. foto’s, video’s en heldere rapportages.

Laat per schip een inspectietemplate opmaken waar zowel surveyor als uitvoerend duikbedrijf toegang tot hebben. Uw schip wordt nu in elke haven waar ook ter wereld elke keer op dezelfde wijze geïnspecteerd.

Voor werkzaamheden zoals polishings, hull cleaning, lasreparaties, seal reparaties e.d. kan PRO-SEA u doorverwijzen naar specialistische onderwater herstelbedrijven. Bel of mail even voor meer informatie.

Offshore inspecties

PRO-SEA levert regelmatig CSWIP 3.4u diensten aan bedrijven die offshore visuele inspecties uitvoeren met duiker, ROV of drone. Dat kan ter plaatse aan boord, maar ook op afstand verzorgen wij de beoordeling van de beelden en het opstellen van rapportages.
Laat door PRO-SEA per monopile, jackets of tripod een inspectietemplate maken  zodat ze altijd op de exact dezelfde wijze geïnspecteerd worden onafhankelijk welk bedrijf de inspectie uitvoert.

Inspecties van waterbassins en sprinklertanks

PRO-SEA inspecteert en rapporteert sprinklertanks en bluskelders volgens T67-B. Waarbij de onderdelen, zoals: plaatwerk, zinklaag, liner, dakconstructie, verwarmingselementen, wandverbindingen, leidingwerk, wakbak enz.  grondig worden gecontroleerd.
Daarbij worden de elementen van beton en staal visueel geïnspecteerd en gerapporteerd conform CUR 117.
Behalve inspecties verzorgen wij ook constructieve werkzaamheden, bijvoorbeeld het monteren van flensafdichtingen, reparaties en/of- schoonmaakwerk.