PRO-SEA levert onderwater inspecties en onderzoek in zowel Nederland als Belgie. We beschikken over de juiste kennis, certificeringen en ervaring voor het verrichten van gedegen onderzoeken en inspecties . Zowel boven, op, als onder de waterlijn zijn onze mensen en materieel inzetbaar. Op basis van de informatiebehoefte die u als klant heeft, informeren wij u graag over de mogelijkheden en ons diensten aanbod.

TOEPASSING

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn om een inspectie uit te voeren. Enkele voorbeelden hiervan treft u in onderstaande uiteenzetting:

Schade
Met de grote diversiteit aan water gerelateerde objecten, kunstwerken en constructies, alsook de scheepvaart komen wij vele soorten schadebeelden tegen.

Te denken valt aan:

  • mechanische schade;
  • aantasting door corrosie of andere chemische reactie;
  • verzakking of erger instorting van bouwdelen of constructies;
  • lekkage van constructiedelen;
  • vermogensverlies;

Bij een dergelijke (gevolg-)schade kan met een inspectie mogelijk antwoord worden gegeven op vragen als: Wat is de oorzaak van de schade?;
Wat is de huidige toestand van de onderwater gelegen delen?;
Zijn er verdere risico’s? (bijvoorbeeld gevolgschade)

Instandhouding
Bij het beheer van objecten worden veelal vanuit wet- en regelgeving eisen gesteld voor de instandhouding en/of restlevensduur bepaling. Bijvoorbeeld de NEN 6710 waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan een constructie moet voldoen tijdens de gebruiksfase. Inspecties van de bouwdelen spelen hierin een belangrijke rol. PRO-SEA kan hierin ondersteunen met een duikinspectie van de op- en onderwater gelegen delen.

Samengevat, bij schade (al dan niet veroorzaakt door derden), instandhoudingvraagstukken en ook toestand inspecties heeft u aan PRO-SEA de juiste partner. Met de beschikking over diverse inspectie mogelijkheden, zijn wij voor zeer uiteenlopende constructies, kunstwerken en zelfs ook complete objecten inzetbaar. Hieronder enkele voorbeelden van ons werkveld al:

– Kadeconstructie en funderingen;
– Kunstwerken, zoals: Sluizen, bruggen, stuwen, keringen, etc.;
– gemalen;
– duikers/sifons;
– scheepvaart;
– havengebied;
– Industrieële installaties en inlaten;
– en nog veel meer!


INSPECTIE METHODE EN TECHNIEK

   Visuele Inspectie

Met hoogwaardige audio- en video apparatuur kunnen de waarnemingen tijdens inspectie worden vastgelegd en indien gewenst door u ‘live’ op locatie worden gevolgd. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen zowel duikers en/of een ROV worden ingezet. Bovendien kunnen de resultaten in een overzichtelijke rapportage voor u worden samengevat, mogelijk ondersteund met bijv. meetdata, een inspectietekening, foto- en/of video bijlage.

NDT (niet destructief onderzoek)
Hierbij wordt onderzoek gedaan zonder het te onderzoeken object of constructief te verzwakken. Naast de eerder beschreven visuele inspectie, zijn er ook nog andere inspectie mogelijkheden, zoals:

Ultrasoon metingen
Diktemetingen van metalen, zoals bijv. damwanden, scheepshuid, opslagtanks.

Eddy current     
Detectie van materiaalfouten en/of schade onder het metaaloppervlak, vaak toegepast bij dynamisch belaste onderdelen waar bijv. metaalmoeheid” kan optreden of voor het detecteren van productiefouten.

Magnetisch onderzoek
Detectie van in het oppervlak aanwezige scheuren in ijzerhoudende metalen zoals bijv. constructiestaal)

Monstername
Materiaal extractie voor nader (laboratorium-) onderzoek. Bijv. Houtboormonsters uit funderingspalen, bodemmonstername, staalmonstername, metselwerk- /betonkern boringen.

Vaststellen constructiebouw, maatvoering en inmeten
Met het digitaliseren zijn gegevens en tekeningen van constructies vaak sneller en gemakkelijker te benaderen. Toch komt het nog regelmatig voor dat deze niet beschikbaar zijn. Deze zijn bijvoorbeeld verloren zijn gegaan, niet up to date of wellicht nog niet eerder gedigitaliseerd. Ook hierin kunnen wij voorzien van een oplossing. Zelfs bij slecht of geen zicht omstandigheden is het vaak mogelijk onder water constructies vast te stellen en in te meten.