Onderwater lassen wordt steeds meer gebruikt als tijdelijke of permanente reparatie techniek bij bijvoorbeeld scheepshuid reparatie, lassen van anodes, dichtlassen van scheuren in staal, aanbrengen van verstevigingen enz.

Onderwater lassen is een stuk lastiger dan bovenwater. Voldoende onderwater zicht is een vereiste. De duiker moet zich zelf goed vast kunnen zetten. Doordat de las sneller afkoelt wordt er een andere techniek dan bovenwater gebruikt. Toch kunnen er hele goede lassen neergelegd worden.

Wat is er zoal nodig en wat zijn de voorwaarden om een lasklus goed uit te voeren:

Allereerst een duikbedrijf die:

 • Voldoende ervaring heeft om het werk voor te bereiden;
 • Over ervaren lassers beschikt;
 • Het werk oplevert met een goede inspectie en rapportage.


De volgende variabelen spelen mee:

 • Water stroming;
 • Onderwater zicht;
 • Water diepte;
 • Zout of zoet water;
 • Ervaring van de lasser;
 • Staalsoort;
 • Las positie.

Werkvoorbereiding:

Een goede voorbereiding is belangrijk. In het plan van aanpak staan minimaal de volgende zaken:

 • Hoe gaat de lasverbinding er uit zien;
 • Niet elke lasverbinding is geschikt voor onderwater;
 • Hoe is de toegang voor de duiker;
 • Vermijd zoveel mogelijk overhead lassen;
 • Welk type electrode te gebruiken;
 • Welke lasprocedures;
 • De geselecteerde lassers voor het werk.

Toepassingen:

Nat lassen wordt gebruikt voor zowel tijdelijke als permanente lasverbindingen.
Tijdelijke lassen worden gebruikt als noodreparaties bijvoorbeeld bij scheeps schade’s (aanvaring, aan de grond lopen). Voorbeelden van zowel tijdelijk als permanent laswerk:

 • Anodes;
 • Verstevigings platen;
 • Dicht lassen van scheuren in staal;
 • Repareren van schade aan damwand;
 • Scheeps reparaties aan roeren, rope quard of shell plating;
 • Conductor frames;
 • En nog veel meer.